Prywatność,
warunki i zasady

Witamy w KCDW

Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania ze strony internetowej KCDW.


KCDW znajduje się na:
Szczecin
72-002 - Zachodniopomorskie , Polska

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania ze strony internetowej KCDW jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz dowolne lub wszystkie Umowy: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny oraz akceptacja warunków firmy. Odnosi się do „firmy”, „nas samych”, „my”, „naszych” i „nas” do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub my sami. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności koniecznej do podjęcia proces naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to podczas formalnych spotkań na określony czas lub w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb ludzi w odniesieniu do świadczenia określonych przez Spółkę usług / produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polski. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkie litery i / lub on / ona lub oni są uważani za wymienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

polityka plików cookie

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony internetowej KCDW, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności KCDW.

Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używać plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektóre z naszych partnerzy / partnerzy reklamowi mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, KCDW i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkie materiały na KCDW. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z http://kcdw.pl na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno Ci:

 1. Ponownie opublikuj materiał z http://kcdw.pl
 2. Sprzedawaj, wypożyczaj lub podlicencjonuj materiały http://kcdw.pl
 3. Odtwarzaj, powielaj lub kopiuj materiały z http://kcdw.pl

Redystrybucja treści z KCDW (chyba że treść jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

Hiperłącza do naszych treści

 1. Następujące organizacje mogą linkować do Twojej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. Wyszukiwarki;
  3. Organizacje informacyjne;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą w ten sam sposób linkować do naszej strony internetowej sposób, w jaki hiperłącza do stron internetowych innych notowanych firm; i
  5. Akredytowane firmy ogólnosystemowe, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych, oraz organizacje charytatywne zbierające fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej strony internetowej.
 1. Organizacje te mogą tak długo linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej jako link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenie strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje w kontekście łączenia strona imprezy.
 2. Możemy rozpatrywać i zatwierdzać według własnego uznania inne żądania linków od następujących rodzajów organizacji:
  1. powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub firm, takie jak izby handlowe, amerykańskie Stowarzyszenie samochodowe, AARP i związek konsumentów;
  2. strony społecznościowe dot.com;
  3. stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym witryny charytatywne,
  4. dystrybutorzy katalogów online;
  5. portale internetowe;
  6. firmy księgowe, prawne i doradcze, których głównymi klientami są firmy; i
  7. instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie będzie odzwierciedlał niekorzystnie dla nas lub naszych akredytowanych firm (na przykład stowarzyszeń handlowych lub innych organizacji) reprezentowanie z natury podejrzanych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak możliwości pracy w domu, nie jest dozwolone łączyć); (b) organizacja nie ma z nami niezadowalających danych; (c) korzyść dla nas z widoczność związana z hiperłączem przeważa nad brakiem KCDW; oraz (d) gdzie link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i to produkty lub usługi; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej teren.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@kcdw.pl. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i / lub e-mail adres), a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do której chcesz utworzyć link. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 1. Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
 2. Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), z którym jest połączony; lub
 3. Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej strony internetowej lub powiązanych z nią materiałów ma to sens w ramach kontekst i format treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo KCDW lub innej grafiki nie będzie dozwolone w celu powiązania w przypadku braku licencji na znak towarowy umowa.

Ramki iframe

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych lub korzystać z innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania, aby poprosić o usunięcie wszystkich linków lub jakichkolwiek innych link do naszej strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. My także zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując w celu dołączenia do naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli okaże się, że jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakakolwiek połączona strona budzi zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nią skontaktować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy zobowiązani to zrobić ani odpowiedzieć bezpośrednio do ciebie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności lub dokładność; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności strony internetowej ani materiałów w strona internetowa jest aktualizowana.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się na odszkodowanie i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej Witryny lub opartymi na niej. Żadne linki nie mogą pojawiać się na żadnym strona w witrynie sieci Web lub w dowolnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw stron trzecich.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje wynikające z prawa w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub stosowanie rozsądnej opieki i umiejętności). Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 1. ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;
 2. ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 3. ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 4. wyklucz wszelkie nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: są przedmiotem poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązań wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbanie) i za naruszenie obowiązku ustawowego.

W zakresie, w jakim witryna internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Informacje o kredycie i dane kontaktowe

Ta strona z warunkami została utworzona pod adresem privacytermsgenerator.com generator. Jeśli masz prosimy o wszelkie zapytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków Skontaktuj się z nami.