Kazania

Żywe
Słowo Boże

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny”
(Hbr. 4:12)